עבירות ניירות ערך

עבירות ניירות ערך

"הרשות לני"ע נוקטת בגישה אכזרית במובן של תקשורת: בין אם נוהלה חקירה סמויה והגיע יום הפרוץ – באותו יום בערב העיתונות מופצצת. כן עשית לא עשית כבר לא רלוונטי"

עבירות ניירות ערך, למרות הקווים המשותפים לעולם עבירות המס מבחינת אופי ההתנהלות, הן עולם נפרד מכל עבירות המס, ובעל משמעות הרבה יותר נרחבת. כאן כבר לא מדובר במחלוקת כספית כזו או אחרת בין העוסק לבין המדינה, אלא במערכה מול שוק ההון כולו: חברות פרטיות וציבוריות, ציבור המשקיעים ועוד. עבירות בתחום ניירות ערך מהוות פגיעה באינטרס של גורמים רבים ועלולה להוביל לנזק משמעותי ומתגלגל, ולכן נחשבות לחמורות במיוחד.

מהן עבירות ניירות ערך?

עבירות ניירות ערך הן למעשה הפרה של אחד מ-3 החוקים הבאים:

חוק ניירות ערך

חוק איסור הלבנת הון

חוק העונשין (סעיף שוחד, מרמה והפרת אמונים)

הגוף האחראי על אכיפת התחום של עבירות ניירות ערך הינה הרשות לניירות ערך (הבורסה), שפועלת לאכוף את החוקים האלה בשלושה מישורים שונים: אכיפה פלילית, אכיפה מנהלית ומעורבות בהליכי אכיפה פרטית.

מהו נייר ערך?

ההגדרה הבסיסית של נייר ערך היא למעשה כל תעודה שמורכבת כסדרה על ידי תאגיד ציבורי (שנסחר בבורסה) או פרטי. מה שחשוב להבין כאן הוא שהמושג של סדרה הוא רחב מאד, וכמוהו גם ההגדרה של נייר ערך. לצורך הדוגמה, גם כרטיס אוטובוס מונפק על ידי תאגיד ונותן לי זכות תביעה במקרה שבו לא כובד על ידו. אותו הכלל תקף גם על הסכם הלוואה וכו'.

על מי חל חוק ניירות ערך

חברות פרטיות וציבוריות שרוצות למכור ניירות ערך כפופות לחוק ניירות ערך, ולהנחיות שקבעה הרשות לניירות ערך, שנועדו לגשר על פערי הידע שבין החברה לבין המשקיעים ולהגביל את הנזק הפוטנציאלי והחשיפה של אלו. כאשר לא נצמדים לחוק תהיו חשופים לקבלת תביעה בגין עבירות ניירות ערך.

בכל הצגת האשמה של המדינה כלפי חברה שמכרה ניירות ערך, היסוד הראשון שעליה להוכיח הוא עצם העובדה שכלל מדובר בנייר ערך.

מתי מתרחשת הפרה בתחום ניירות ערך?

המשמעות של מכירת נייר ערך היא בעצם מכירה של הבטחה למשקיעים. מטבע הדברים, המציאות לא תמיד עומדת בקנה אחד עם התוכנית – וכאן עולה השאלה מדוע התרחשה ההפרה, וכן האם קיימת כוונה לקיים את ההבטחה המקורית או שמדובר בהפרה מכוונת של עבירות ניירות ערך.

בדרך כלל הפרה כרוכה באחד משלושת התרחישים הבאים:

חברות שמקימות פרויקט, מתחילות בשלב הגיוס ומגלות בדיעבד שגויס סכום גבוה יותר מהמתוכנן.

חברות שבטרם היציאה לדרך לא בדקו את הדברים לעומק או בצורה המקצועית ביותר.

חברות שבדקו, קיבלו תשובה ובחרו בדרכים חלופיות, ניתן לומר יצירתיות, כדי לצלוח את הקשיים.

זה המקום לזכור שחברות מורכבות בסופו של דבר מאנשים, הפועלים לעתים בפזיזות, ולא אחת מקיימים את האמרה לפיה כסף מעוור עיני חכמים.

הטקטיקה של המדינה בתיקי עבירות ניירות ערך

עבירות ניירות ערך נחשבות לעבירות של מרמה. מטבע הדברים, אלו עבירות מורכבות יותר, הדורשות ידע, הבנה ותחכום ביחס לעבירות פליליות "רגילות". כחלק מכך, גם הקושי לאתרן ולקשור בין הנאשמים לבין העבירות הוא גבוה יותר.

למול הקושי הזה, משתמשת הרשות ניירות ערך בטקטיקה הגובלת לפעמים באכזריות: לאחר תקופה שבה מנוהלת חקירה סמויה והגיע יום הפרוץ, שבו הנאשם "נקטף" מהמיטה ונלקח למעצר או לחקירה, כבר באותו הערב העיתונות גדושה בציטוטים, בסיפורים ובאמירות קשות מאד, גם כאלו שלא הוכחו.

אלו, לצד הפצת תמונות של הנאשם במעצר, הופכים את שאלת החפות להיות כמעט לא רלוונטית, וגורמים למשקיעים להיבהל ולהפעיל לחץ על החברה וראשיה לקבלת כספם בחזרה.

במקביל, מקפיאה הרשות את כלל הכספים והנכסים של החברה, מחרימה ציוד הכרחי, עוצרת את הפעילות הרגילה של החברה ומאלצת אותה לפעול בדרכים לא יעילות ולא עסקיות, שדינן אבדון.

המטרה של הרשות כאן היא כפולה:

באמצעות "ניעור" השוק, היא מקווה להביא לפניות של משקיעים אליה, שיניבו ראיות וחומרי חקירה נוספים.

באמצעות הפגיעה האנושה בפעילות החברה, היא מבקשת להפעיל לחץ על הנאשם ולגרום לו להודות בכל ההאשמות שמועלות נגדו במטרה לסיים את הסאגה מוקדם ככל הניתן.

למול הטקטיקה הזו, חשוב מאד להתנהל בצורה מחושבת, חכמה, יסודית ומדויקת – גם בתוך החברה, וגם כלפי חוץ.

סוגי עבירות

תרמית בקשר לניירות ערך

ישנם שני תרחישים הקשורים בתרמית בניירות ערך (עבירות ניירות ערך), שעונשן מאסר של 5 שנים:

הנעה או ניסיון להניע אדם לרכוש או למכור ניירות ערך, תוך הצגת מידע או תחזית שגויים (בין אם המציג היה מודע להם או שהיה אמור להיות), או העלמה של עובדות מהותיות.

השפעה על תנודות השער של ניירות ערך בדרכי תרמית (עבירה המכונה "הרצת מניות").

שימוש במידע פנים: לעבירה זו שני דרגות חומרה.

הראשונה – שימוש במידע פנים על ידי איש פנים, שדינה מאסר של 5 שנים.

השנייה – שימוש במידע פנים על ידי שהגיע ליד המשתמש מאיש פנים בחברה (במישרין או בעקיפין), שדינה מאסר של שנתיים.

עבירות דיווח

עבירות הקשורות בדיווח בניגוד ללשון חוק ניירות ערך, הקשורות במסירת מידע מהותי ואיסור הטעיה של המשקיע הסביר.

בנוסף לעבירות על החוק לניירות ערך, במקרים מסוימים עשויות לחול גם הוראות של עבירות מחוק העונשין כגון גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד ועוד, וכן הוראות מחוק איסור הלבנת הון.

ענישה – עבירות ניירות ערך מהוות פגיעה בציבור המשקיעים, בשוק ההון ולמעשה במשק כולו, והן בעלות השלכה כוללת על קופת המדינה. לכן, הענישה של מי שהורשע בהן נוטה להיות מחמירה.

הענישה נקבעת בהתאם לחומרת העבירות:

עבירות מסוג עוון

אלו בעצם עבירות פשוטות כגון גיוס משקיעים מעבר למגבלה של 35 בשנה, שלרוב ניתן לסגור באמצעות שימוע וקנס מנהלי, וללא כתב אישום והליך פלילי. חשוב להדגיש כי ההחלטה על כך תלויה במשך הפעילות ובגובה ההפרה.

קיימת אפשרות נוספת לקיום הסכם בין הפרקליטות לחשוד, שבו הוא מודה בביצוע העבירות ומתחייב לקיים את התנאים שנקבעו בהסדר, בתמורה להימנעות מהגשת כתב אישום והפסקת ההליכים הפליליים.

עבירות מסוג פשע

עבירות חמורות כגון גיוס משקיעים מעל המותר ללא פרסום תשקיף, כאשר קיימת עילה סבירה להאמין כי המטרה של החברה הייתה להטעות את המשקיעים.

השמעת המאמר לכבדי ראייה

סוגי השירותים
ייצוג בעבירות פליליות

הגנה משפטית וייצוג מלא מול רשויות המדינה, לצד ליווי צמוד לכל אורכו של התהליך ועד לסיומו המוצלח.

ייצוג בהליכים אזרחיים מול רשות המיסים, שמטרתם לצמצם סנקציות ולהביא את המדינה לקבל את הצד שלכם.

שימוע לפני הגשת כתב אישום

ייצוג בהליך השימוע מול רשות המיסים ושימוש בכלים שונים במטרה להניא את המדינה מלהגיש כתב אישום.

ייצוג בבית המשפט

ניהול המחלוקת המשפטית מול המדינה תוך ניצול כל הכלים העומדים לרשותנו במטרה להביא להקטנת ההאשמות.

טיפול בעצורים

הגנה משפטית נחושה וחסרת פשרות והפעלת לחץ בכל אפיק אפשרי במטרה להביא לשחרור מוקדם של הנאשם.

ייצוג בתיקי ניירות ערך

ניהול תיק אישום בעולם המורכב והסבוך של עבירות ניירות ערך, לרבות ייצוג מלא בבית המשפט ומחוצה לו.

השבת ציוד שהוחרם

פעולה מהירה וממוקדת מול רשויות המדינה במטרה להשיב ציוד שהוחרם ולאפשר לעסק להמשיך לפעול.

שימוש חכם בעובדות ובנתונים לצורך שינוי תמונת ההאשמות, השבת רכוש וכספים שחולטו והמתקת כתב האישום.